گردشگری وحشت

پل شیشه ای چین، یکی از ترسناک ترین پلهای دنیا

پل شیشه ای چین، یکی از ترسناک ترین پلهای دنیا

طبق گزارشات اخبار گردشگری، پل ها به میزان ارتفاع و مکانی که قرار میگیرند میتوانند مقداری ترس به گذرکنندگان از آن القا کنند. درست است که در ساخت پل ها ایمنی رعایت شود تا ترس کمتری به افراد وارد شود،…