گردشگری وحشت

حمله دایناسورها

حمله دایناسورها

حمله دایناسورها به شالیزارهای برنج در ژاپن مسئولان شهر نیاگاتای ژاپن (Niiagata)ایده ای خلاقانه برای قرار دادن نام شهرشان در صدر اخبار گردشگری ژاپن ترتیب داده اند؛ به این ترتیب که بعد از برداشت محصول از شالیزارهای مختلف منطقه، جشن…

ترسناکترین گذرگاه های دنیا که حتی دیدن شان دلهره آور است

ترسناکترین گذرگاه های دنیا که حتی دیدن شان دلهره آور است

کابل های زنگ زده، چوب های پوشیده، طناب های باریک، سنگ های کوچک و غیره توانسته اند ترسناک ترین و دلهره آورترین گذرگاه ها را ایجاد کنند. گذرگاه هایی که گاهی بر روی رودخانه ای خروشان و گاهی بر روی…

پل شیشه ای چین، یکی از ترسناک ترین پلهای دنیا

پل شیشه ای چین، یکی از ترسناک ترین پلهای دنیا

طبق گزارشات اخبار گردشگری، پل ها به میزان ارتفاع و مکانی که قرار میگیرند میتوانند مقداری ترس به گذرکنندگان از آن القا کنند. درست است که در ساخت پل ها ایمنی رعایت شود تا ترس کمتری به افراد وارد شود،…