تور تایلند

پارک سنگهای چند میلیون ساله و مزرعه ی کروکودیل

پارک سنگهای چند میلیون ساله و مزرعه ی کروکودیل

فکرکنید کسی تور پاتایا و تایلند را انتخاب کرده باشد اما سری به پارک سنگهای چند میلیون ساله و مزرعه ی کروکودیل اش نزند. این طبیعت زیبا که قلمرو حیوانات و گیاهان کمیاب و چشم انداز دلنواز است، از زیباترین…