همگانی

دو نوجوان در گرمای شدید هوا در استان سیستان و بلوچستان جان باختند

دو نوجوان در گرمای شدید هوا در استان سیستان و بلوچستان جان باختند

به گزارش مرکز فوریت های پزشکی دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر، دو نوجوان بر اثر گرمای فوق العاده ی هوا و کمبود آب، از روی تشنگی در شهرستان فنوج در بخش جنوبی سیستان و بلوچستان، جان سپردند. مدیر مرکز فوریت های…