برف در ارتفاعات زردکوه بختیاری

برف در ارتفاعات زردکوه بختیاری

ارتفاعات چهار محال و بختیاری ارتفاعات زردکوه بختیاری و کوه میلی بخش دوآب صمصامی شهرستان کوهرنگ سفید پوش شد. بنا بر گفته ی مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری این شهرستان شاهد بارش های پراکنده بوده است که در برخی نقاط…