معرفی استانبول و جاذبه های گردشگری اش

معرفی استانبول و جاذبه های گردشگری اش

شهر استانبول پر است، از دیدنی هایی که هر کدام به تنهایی دلیلی برای سفر هستند. بسیاری از ایرانیان این شهر را دیده اند. سفر به استانبول کمتر از سفر فرنگ نیست هرچه باشد این شهر دروازه فرنگ است!